strona główna >> Wspinaczka >> warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa :


  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki,
  • osoby niepełnoletnie - oświadczenie o zgodzie na udział w kursie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
fb