strona główna >> żeglarstwo >> edukacja żeglarska

Edukacja żeglarska

Edukacja żeglarska

  • manewrowanie jachtem żaglowym - umiejętności i sprawność obsługi jachtu żaglowego,
  • ratownictwo wodne - zasady bezpieczeństwa, zachowanie się w wodzie,
  • prace bosmańskie - węzły, naprawa takielunku, praca na przystani,
  • budowa jachtu - nazewnictwo, eksploatacja sprzętu pływającego.
fb