strona główna >> żeglarstwo

Żeglarstwo

Informacje ogólne

Żeglarstwo jest wspaniałą przygodą, sposobem na ciekawe spędzanie wolnego czasu, pasją, którą warto przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne nie tylko przyczyniają się do kreowania postaw, są również szkołą charakteru, sposobem na poznanie świata.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i chcąc udostępnić Państwu możliwość z korzystania z uroków tego wspaniałego sportu oferujemy usługi sternika jachtowego. Pod opieką wykwalifikowanej osoby będziecie mogli skorzystać z jachtu, bez potrzeby posiadania patentu żeglarskiego oraz umiejętności. Daje to możliwość sprawdzenia się, kontaktu z jachtem, bez szkoleń, kursów, egzaminów.

Dotychczasowe przekonanie, że szkolenie na stopnie żeglarskie musi być traktowane, jako jedyny sposób na zabawę w żeglarstwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nie jest właściwe. Duże obciążenie wiedzą teoretyczną na organizowanych dotychczas kursach szkoleniowych, często wygórowane wymagania egzaminacyjne, nie mogą być jedynym sposobem na początek przygody dla młodych zapaleńców sportów wodnych.

Pływamy na terenie woj. śląskiego na akwenach:

  • zbiornik wodny „Rybnik” Zbiornik został utworzony przez spiętrzenie wód rzeki Rudy zaporą czołową w miejscowości Rybnik Stodoły. Zbiornik ma długość około 5-ciu km, położony jest wzdłuż drogi Rybnik - Rudy Kozielskie, pomiędzy dzielnicami Rybnik Orzepowice, a Rybnik Stodoły. Powierzchnia zbiornika wynosi 550 ha, a głębokość 2 - 9 m. Poziom wody w zbiorniku waha się średnio w granicach ok. 20 cm co nie ma wpływu na rekreacyjne walory akwenu,
  • zbiornik wodny "Łąka" usytuowany jest w środkowym biegu rzeki Pszczynki, lewobrzeżnego dopływu Małej Wisły. Oś zapory czołowej zbiornika, zlokalizowana jest w km 24+300 biegu rzeki Pszczynki, około 3.5 km na zachód od m. Pszczyna
  • Zalew Porajski – sztuczny zbiornik wodny na Warcie. Znajduje się na terenie gminy Poraj w województwie śląskim. Powierzchnia zbiornika – 5,04 km2, pojemność całkowita – 25,1 mln m3, wysokość piętrzenia – 12 m.
  • i inne w zależności od potrzeb i preferencji klienta.

^ do góry

fb